Direkt till innehåll

Trängre på Klarebergsvägen

Med start den 13 november inleds en trafikomläggning på Klarebergsvägen. Orsaken är att en ny lokalgata byggs i området.

Byggnationen av en ny lokalgata mellan Ellesbovägen och Kärravägen, som ska gå parallellt med Klarebergsvägen, pågår för fullt. Syftet är att förbättra trafikflödet på Klarebergsvägen (som ju i sin tur ansluter till E6).

Arbetet inleddes i somras och har påverkat trafiken i området på olika sätt och i olika utsträckning.

Med start den 13 november gäller nya förändringar. Då inleds en trafikomläggning som innebär att trafiken på Klarebergsvägen, från E6 i riktning mot Norrleden, kommer att få samsas i ett körfält förbi arbetsområdet.

Omläggningen inleds på fredagskvällen den 13 november och pågår under helgen, för att sedan gälla fullt ut från och med måndagsmorgen den 16 november.

Denna trafiksituation på Klarebergsvägen gäller till årsskiftet, då ombyggnationen i området i sin helhet preliminärt väntas bli klar.

Trafikverkets information om arbetet kring Klarebergsmotet.

Klicka på kartan för större bild:
Karta som pekar ut var Klarebergsvägen ligger och vilken sträcka som berörs av byggnationen i området.

Läs också