Direkt till innehåll

Google reCAPTCHA

För att skydda oss från spamattacker via vår webbplats använder vi oss av “Google reCAPTCHA” i vårt kontaktformulär. reCAPTCHA är en service som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

reCAPTCHA används för att avgöra om data som skickas in på vår webbplats (t.ex via formulär) kommer från en person eller ett automatiserat program. För att kunna göra detta analyserar reCAPTCHA beteendet hos besökaren av webbplatsen baserat på olika egenskaper. Denna analys påbörjas automatiskt så snart besökaren börjar använda webbplatsen. reCAPTCHA analyserar en mängd olika information, exempelvis ip-nummer, hur länge besökaren varit på webbplatsen, musrörelser, med mera. Den data som samlas in under analysen skickas sedan vidare till Google.

Analysen som reCAPTCHA genomför sker helt i bakgrunden, och besökaren får ingen visuell eller liknande påvisning om att detta sker.

Användandet av reCAPTCHA och datan den samlar in har stöd i Art. 6 (1) (f) GDPR. Det innebär att innehavaren av webbplatsen har rätt att skydda sin webbplats från automatiserat spam och andra attacker.

Mera information om Google reCAPTCHA och dess sekretess och användarvillkor finns hos Google.

Sidan senast uppdaterad: 2021-09-16