Direkt till innehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Trafik Göteborg står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här avsnittet beskriver hur Trafik Göteborg uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Identifierade brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) på följande delar av webbplatsen:

  • Det kan ta lång tid att enbart använda “tab” för att sig fram på webbplatsen då det inte finns några snabbvägar eller “överhopp”. Detta hoppas vi lösa när vi så småningom bygger om webbplatsen.
  • Alla bilder på webbplatsen har inte alternativ text som kan användas av skärmläsare. Detta hoppas vi lösa successivt när nytt material läggs upp.
  • För undersidan framkomlighetskartan finns inget definierat språk, vilket försvårar för skärmläsare. Detta hoppas vi lösa när vi bygger om den delen av webbplatsen.
  • För undersidan framkomlighetskartan finns behov av att bättre separera förgrunden mot bakgrunden, d.v.s. öka kontrasten. Detta hoppas vi lösa när vi bygger om den delen av webbplatsen.

 
Hur ser det ut när jag skriver texten här?

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en intern testning av webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes den 7 april 2020 och är godkänd av verksamhetsledare.

Sidan senast uppdaterad: 2022-04-08