Direkt till innehåll

Så öppnas broarna i Göteborg

Götaälvbron | Hisingsbron | Marieholmsbroarna

 

Den här sida visas öppningstider för de öppningsbara broarna över Göta älv i Göteborg. För övrig information som kan vara relevant för den sjöfarande hänvisas till Sjöfartsverkets – Underrättelser för sjöfarande (UFS).

Götaälvbron

(57-42,9N  11-58,0E)       Sjökort 9312, 1352

Klaffbro med segelfri höjd vid stängd bro 18,3 m (sidospann avstängt).

Öppningstider

Vardagar: Kl. 00.00 – Kl. 06.00; Kl. 09.00 – Kl. 15.00; Kl. 18.00 – Kl. 24.00
Helgdagar: Kl. 00.00 – Kl. 24.00

När Hisingsbron öppnas för biltrafik under våren 2021 kommer dessa öppningstider ändras till Hisingsbrons öppettider.

Observera att området är en byggplats och att det förekommer tidpunkter när möjlighet till passage kommer att vara begränsad, alternativt ej vara möjlig. För mer information om bygget av Hisingsbron, se www.hisingsbron.se .  

Göteborgs stad är ansvarig/ägare till bron

Hisingsbron

[Bron är ännu inte i drift – beräknas vara klar våren 2021]

(57-42,9N  11-58,1E)       Sjökort 9312, 1352

Lyftbro med segelfri höjd vid stängd bro 12 m (max 28 m vid öppning).

Öppningstider för handelssjöfart (efter driftsättning)

Vardagar: Kl. 00.00 – Kl. 06.00; Kl. 09.00 – Kl. 15.00; Kl. 18.00 – Kl. 24.00
Helgdagar: Kl. 00.00 – Kl. 24.00

Fasta öppningstider för fritidssjöfarten (efter driftsättning)

Mellan klockan 22.00 och 05.00 öppnas Hisingsbron för fritidsjöfarten via anrop till broförare.

*Med sommartid avses den period då Västtrafik trafikerar enligt sommartidtabell, det vill säga ungefär från mitten av juni till mitten av augusti.

Läs mer om öppning av Hisingsbron för fritidssjöfarten.

Observera att området är en byggplats och att det förekommer tidpunkter när möjlighet till passage kommer att vara begränsad, alternativt ej vara möjlig. För mer information om bygget av Hisingsbron, se www.hisingsbron.se .  

Göteborgs stad är ansvarig anläggningsägare.

Marieholmsbroarna

(57-43,7N  11-59,6E)       Sjökort 9312, 1352

Svängbro med segelfri höjd vid stängd bro: 5,9 m.

Öppning
Öppnas efter kontakt med brovakt på VHF kanal 9. Har man ingen VHF ombord får man lägga sig intill bron till broföraren ger klartecken med ljussignaler att öppning kan ske.

Trafikverket är ansvarig anläggningsägare.

Uppdaterad: 2021-02-09

Sidan senast uppdaterad: 2023-10-10