Direkt till innehåll

Arbete på Nils Ericsonsgatan framflyttat

Arbetena på Nils Ericsonsgatan som skulle ha startat under påskveckan har flyttats fram till vecka 19.

Vi har tidigare skrivit att de mest trafikpåverkande arbetena på Nils Ericsonsgatan ska starta under påskveckan, se länk till artikel nedan. Nu har dessa arbeten flyttats fram till vecka 19. Därmed kan fordonstrafiken ta sig fram på Nils Ericsonsgatan precis som idag fram till dess.

Orsaken till arbetena är framförallt den pågående byggnationen av Västlänken.

Stor påverkan på Nils Ericsonsgatan

Körfält stängs
Från vecka 19 stängs körfält på Nils Ericsonsgatan, i riktning mot Åkareplatsen, periodvis. Ibland stängs ett körfält och ibland två. När två av tre körfält är avstängda får bussarna samsas i samma körfält som övrig trafik. Då finns ökad risk för förseningar för kollektivtrafiken och längre restid för biltrafiken.

Trängre för gång- och cykeltrafik
Under vecka 17 fortsätter markarbeten på cykelbanan på Nils Ericsonsgatan, längs Nordstan, som gör att sträckor av banan stängs av etappvis, se karta nedan som visar första etappen. Detta innebär att gående och cyklister får samsas på gångbanan, så ta det extra försiktigt. Gående kommer dock alltid att kunna använda ett av två övergångsställen från Nils Ericsonsgatan till hållplats Nordstan.

Klicka för större karta:

 

Den 6 maj sker nästa stora trafikhändelse vid Nils Ericsonsgatan, då förbindelsen mellan Kanaltorgsgatan och Bergslagsgatan stängs. Mer information kommer senare.

Läs också