Direkt till innehåll

Arbeten vid Kålleredsmotet påverkar E6

Den 27 april väntas arbetena vid Kålleredsmotet gå in i en ny fas, vilket innebär påverkan på E6-trafik.

Ombyggnationen av Kålleredsmotet har pågått ett tag men enligt planerna startar arbetet på allvar den 27 april med trafikpåverkan på E6 i båda riktningar i höjd med Kållered.

Smalare körfält
En av sakerna som händer är att körfälten blir smalare på E6, i båda riktningar, under dagtid. Detta medför lägre hastighet och lägre kapacitet, vilket kommer att påverka framkomligheten med risk för köer. Dessutom pågår arbeten på väg 158 samtidigt, som betyder att det blir extra störningskänsligt på dessa två vägar vid incidenter.

Körfält stängs nattetid
Arbetena vid Kålleredsmotet innebär också att ett körfält stängs på E6 i varje riktning nattetid mellan klockan 22:00 och 05:00. Då blir det alltså ett körfält öppet i varje riktning istället för två.

Utöver detta sänkt hastigheten på E6 till 70 kilometer i timmen och tung trafik hänvisas till höger körfält.

Detta ska göras
Ombyggnationen av Kålleredsmotet består av flera saker. Dels ska en ny bro byggas över E6, dels ska den norrgående avfarten breddas och en ny rondell byggas efter avfarten. Dessutom ska bilvägen på Ekenleden breddas och en gång- och cykelbana komma till.

Ombyggnationen beräknas bli klar i oktober 2020.

Läs mer om projektet här.

Läs också