Direkt till innehåll

Arbetet vid Flygplatsmotet klart

Nu är ombyggnationen av Flygplatsmotet vid Landvetter flyglats färdig. Därmed råder full framkomlighet igen.

Arbetet vid Flygplatsmotet på väg 40 har pågått sedan den 10 augusti i år och trafiken i riktning mot Göteborg har sedan dess haft smalare körfält och sänkt hastighet till 70 km/h.

Nu är dock ombyggnationen av Flygplatsmotet klar, vilket betyder att det återigen är full framkomlighet.

Ombyggnationen har bestått av två saker: Dels har påfarten mot Göteborg vid Flygplatsmotet förlängts och breddats, dels har ett nytt körfält byggts. Allt för att öka kapaciteten i motet.

Trafikverkets information om arbetet vid Flygplatsmotet.

Klicka på karta för större bild: 

Karta som visar var Flygplatsmotet ligger.

Läs också