Direkt till innehåll

1 / 2

Åter spårvagnstrafik via Hagakyrkan

Från och med den 28 september kör spårvagnarna återigen via hållplats Hagakyrkan, som nu ligger i ett nytt läge.

Under 17 veckor har spårvagnstrafiken förbi Hagakyrkan varit avstängd på grund av byggnationen av Västlänkens tunneltak. Den 28 september öppnas åter hållplatsen för kollektivtrafik – nu i ett nytt läge i höjd med Haga Kyrkogata.

Vissa förändringar för buss
Detta innebär alltså att du som brukar åka med spårvagnslinje 3, 6 och 11 återigen kan hoppa av och hoppa på spårvagnarna vid Hagakyrkan.

Busslinjerna 25 och Blå Express, i riktning från centrum, kör precis som tidigare via Vasagatan. Däremot sker vissa förändringar för dessa linjer i motsatt riktning från den 1 oktober. Då stängs nämligen Sprängkullsgatan i höjd med Haga Östergata och hållplatsen Pilgatan flyttas tillfälligt till Lilla Bergsgatan.

I Västtrafiks reseplanerare finns information om aktuella resvägar.

På grund av coronapandemin är det bra om du kan gå eller cykla, då det fortfarande förekommer problem med trängsel på Västtrafiks fordon.

Åter två körfält på Södra Allégatan
I samband med att spårvagnstrafiken via Hagakyrkan ställdes in den 1 juni stängdes ett körfält på Södra Allégatan österut från Järntorget till korsningen Parkgatan/Viktoriagatan. Från mitten av oktober har biltrafiken åter två körfält på den aktuella sträckan.

Gång- och cykeltrafiken från Allén mot Haga/Vasagatan hänvisas till gång- och cykelbanan på Sprängkullsgatan, som är dubbelriktad.

Information om Västlänkens deletapp i Haga.

Läs också