Direkt till innehåll

1 / 2

Inga spårvagnar förbi Hagakyrkan i sommar

Från den 1 juni är spårvagnstrafiken förbi Hagakyrkan avstängd. Även bil- och cykeltrafiken i Allén påverkas.

Under 17 veckor med start den 1 juni är all kollektivtrafik via Hagakyrkan inställd. Orsaken är byggnationen av Västlänkens tunneltak.

Spårvagnarna tar andra vägar
Detta innebär att spårvagnslinjerna 3, 6 och 11, som vanligtvis trafikerar Hagakyrkan, får ta andra vägar. Linje 3 och 11 kör via Stenpiren medan linje 6 leds om via Handelshögskolan och Vasaplatsen.

Utöver detta påverkas busslinje 25 och Blå express västerut genom ändrade körvägar. Linje 25 får även ändrat hållplatsläge vid Grönsakstorget.

I och med dessa förändringar är det extra viktigt att du planerar din resa i Västtrafik To Go. Annars är det förstås bra om du kan gå eller cykla.

Läs mer om sommarens spårarbeten här.

Endast ett körfält på Södra Allégatan
Under samma tidsperiod påverkas även bil- och cykeltrafiken i Alléstråket. Bilisterna som kommer körande på Nya Allén, i höjd med Järntorget, och ska österut mot Hagakyrkan får samsas i ett körfält från Järntorget till korsningen Parkgatan/Viktoriagatan, se karta nedan.

Arbetsområdet i Allén är ungefärligt utmarkerat (klicka för större karta).

 

Cykeltrafiken i Allén påverkas genom omledningar i höjd med Järntorget och hållplats Hagakyrkan. Cyklister som ska in mot Haga/Vasagatan får ta vägen om Husargatan och Haga Östergata. Detta gäller i båda riktningar.

Övriga cyklister hänvisas till cykelbanan närmast vallgraven. Följ skyltning på plats.

När arbetet är klart läggs spårvägsspåren i ett nytt läge och hållplats Hagakyrkan kommer att ligga i höjd med Haga Kyrkogata.

Här hittar du mer information om Västlänkens deletapp Haga.

Läs också