Direkt till innehåll

Begränsningar på Backadalsgatan

Nu går arbetet vid Litteraturgatan in i en ny fas med begränsningar på Backadalsgatan.

Arbetet med att förvandla Litterturgatan i Backa till en stadsgata är igång med begränsad framkomlighet som följd. Från och med den 5 januari inleds arbeten på Backadalsgatan för att utveckla stadsdelen längs Litteraturgatans västra sida, vilket innebär att flera trafikslag längs Backadalsgatan påverkas.

Tidigare artikel om ombyggnationen av Litteraturgatan.

När det gäller biltrafiken på Backadalsgatan sker begränsningar på förbifarten och ett körfält kan periodvis vara avstängt. Dessutom leds trafiken på Gullhavregatan om via Parkuddsgatan. Trafiken regleras med hjälp av skyltar.

Gång- och cykeltunneln på Backadalsgatan ska rivas och därför leds gång- och cykeltrafiken om – följ orange skyltning.

Göteborgs Stads info om arbetet vid Litteraturgatan.

Läs också