Direkt till innehåll

Bergslagsgatan stängs vid Regionens hus

Måndagen den 11 januari stängs Bergslagsgatan för genomfartstrafik. Stängningen påverkar inte minst E45-trafiken österifrån som ska till centrum/Nordstan.

Av kartan nedan framgår vilken del av Bergslagsgatan som stängs. Stängningen innebär att trafiken i området får välja andra vägar.

Kika på kartan och läs sedan instruktionerna längre ner om hur du istället kan köra. Du som brukar köra på E45 österifrån och ska till centrum/Nordstan bör vara extra uppmärksam på vad som gäller!

Karta som visar var Bergslagsgatan stängs och vilka omledningsvägar som gäller.

 

Detta gäller för trafik från E45 mot centrum 
Trafik som kör österifrån på E45 och ska till centrum/Nordstan väljer vid Stationsmotet en nybyggd del av Norra Sjöfarten. Håll till höger i Stationsmotet! Via den nya sträckan av Norra Sjöfarten når du Stadstjänarebron och centrum/Nordstan.

Trafik som kör österifrån på E45 och ska till Centralstationens korttidsparkering kör till vänster vid Stationsmotet och vidare mot Gullbergsvassgatan och Kruthusgatan.

Obs: det är bara du som ska ner i Götatunneln och vidare västerut som ska ligga i mittenfilen vid Stationsmotet. Ska du till centrum/Nordstan eller Centralen och ligger kvar i mittenfilen tvingas du fortsätta till Fiskhamnsmotet innan du kan vända!

Detta gäller för trafik från centrum mot E45
Trafik som kommer från centrum och ska till E45 österut kör via Stadstjänarebron och en nybyggd del av Södra Sjöfarten. Denna nya sträcka öppnar samma dag som den aktuella sträckan av Bergslagsgatan stängs – det vill säga den 11 januari.

Större arbetsområde
Orsaken till att Bergslagsgatan nu stängs för genomfartstrafik är att Västlänkens deletapp Centralen behöver utöka sitt arbetsområde. Stängningen kommer att gälla i cirka två år.

Stängningen påverkar inte gående och cyklister, som kommer att ta sig fram genom området på ungefär samma sätt – dock med vissa mindre omledningar.

Mer information om Västlänkens deletapp Centralen och den aktuella stängningen hittar du här.

Läs också