Direkt till innehåll

Fortsatta arbeten vid Nils Ericsonsgatan

Ledningsarbetena vid Nils Ericsonsgatan fortsätter fram till december – fast nu på en annan plats. Gång- och cykeltrafiken påverkas.

Under sommaren har ledningsarbeten pågått på Nils Ericsonsgatan i riktning mot Hisingen, vilket har påverkat alla trafikslag på olika sätt. Nu fortsätter arbetena – dock med vissa förändringar och med mindre påverkan på trafiken.

Från mitten av vecka 34 och fram till slutet av december sker istället arbetena i höjd med bussgatan på Nils Ericsonsterminalen, se karta nedan. Alltså flyttas arbetsområdet något norrut mot Götaälvbron. Nu är det främst gång- och cykeltrafiken som påverkas – och i mindre utsträckning busstrafiken.

Gående och cyklister som ska ta sig från Nils Ericsonsgatan, i höjd med Nils Ericsonsterminalen, mot Gullbergsvass/Gullbergsstrand leds igenom arbetsområdet på en något justerad gång- och cykelbana.

Du som däremot ska upp på Götaälvbron från Nils Ericsonsgatan blir precis som tidigare hänvisad till gång- och cykelbanan längs Nordstan.

Busstrafiken påverkas på så sätt att denna får mindre utrymme inne på Nils Ericsonsterminalen.

Gång- och cykelbanan kommer att gå mellan de två arbetsområdena. Klicka för större karta.

NET-gatan_liten_fix.png

Läs mer om ledningsomläggningarna här.

Läs också