Direkt till innehåll

Breddning av E6 norrut klar

Arbetet med att bredda E6 norrut, mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet, är klart. Därmed är busskörfältet öppet igen.

Numera finns det ett extra körfält längs E6 norrut mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet – tre bilkörfält och ett busskörfält. Tidigare fanns det två bilkörfält och ett busskörfält.

Klicka för större karta:

karta_e6_breddat_liten_fix.png

Det befintliga busskörfältet har gjorts om till ett vanligt körfält, samtidigt som ett helt nytt busskörfält har byggts. Breddningen har gjorts för att Marieholmstunneln ska kunna ansluta till E6 vid Tingstad.

Under byggnationen har busskörfältet varit avstängt och all trafik har fått samsas i två körfält. Nu när arbetet är klart finns det åter ett öppet busskörfält, vilket är glädjande för alla som pendlar med kollektivtrafik på sträckan. Dessutom har alltså biltrafiken ytterligare ett körfält att nyttja, vilket ger bättre framkomlighet.

Gång- och cykelbanan på den aktuella sträckan öppnar vid ett senare tillfälle. Vi återkommer när det närmar sig.

Läs mer om projektet här.

Läs också