Direkt till innehåll

1 / 3

Nu öppnar Marieholmstunneln!

Marieholmstunneln är klar. Den 16 december öppnar den nya älvförbindelsen för trafik, vilket skapar nya körvägar och möjligheter i trafiken.

Nu är väntan på Göteborgs nya älvförbindelse över! Natten till onsdagen den 16 december öppnar Marieholmstunneln – som går under Göta älv mellan Marieholm och Tingstad – för trafik. Öppnandet kommer att ske i etapper och från tidig morgon den 16 december är tunneln helt öppen.

Schematisk karta över Marieholmstunnelns förbindelser:

Schematisk karta över Marieholmstunnelns förbindelser.

 

Nya körvägar och möjligheter
Detta innebär att göteborgarna får lära sig nya körvägar i Göteborgstrafiken. Förutom den gamla Tingstadstunneln kan man nu också välja den nya Marieholmstunneln för att ta sig mellan fastlandet och Hisingen. Så vilken tunnel ska man då välja? Enligt projektchefen Stein Kleiven finns det en grundregel:

– Principen är att trafiken i nord-sydlig riktning ska välja Tingstadstunneln medan trafiken i väst-östlig riktning ska välja Marieholmstunneln. Alltså kommer du exempelvis från Lundbyleden och ska till E20 mot Partille så väljer du Marieholmstunneln.

Se exempel på nya körvägar i faktarutan längre ner.

När det sker nya förändringar i trafiken kan det kännas ovant och ta ett tag innan du vänjer dig vid de nya vägarna. Försök att ha tålamod och kör försiktigt – och ta en extra titt på skyltarna för att hitta den smidigaste vägen för just dig.

Öppnandet av Marieholmstunneln skapar också nya körvägar för kollektivtrafiken. Busslinjerna 121 och 127, som går mellan Gamlestaden och Volvo/Torslanda, kommer att köra genom tunneln.

Västtrafik har mer information om just din resa. 

Lokala kopplingar till tunneln
En annan förändring blir att det kommer att finnas lokala direktvägar till Marieholmstunneln på båda sidor om älven. På Hisingssidan kommer trafiken på Salsmästaregatan att kunna köra direkt in i Marieholmstunneln och samma sak gäller i motsatt riktning.

På fastlandssidan kommer trafiken från Gamlestaden att kunna köra direkt in i Marieholmstunneln via rondellen Waterloogatan-Walckesgatan, vilket troligtvis leder till minskad trafik på Gamlestadsvägen.

Begränsningar mot Lundbyleden
För trafiken som kommer från Tingstadstunneln mot Lundbyleden sker vissa begränsningar i framkomligheten – detta för att få till en säkrare vävning. Dels kommer dagens tre körfält att vävas ihop till ett, dels kommer du inte att kunna svänga av mot Lillhagen i Brunnsbomotet. Istället hänvisas du till Leråkersmotet. Därför är det bra om du väljer Marieholmstunneln om du ska mot Lundbyleden.

Värt att notera är också att påfarten från E45 Karlstad till Tingstadstunneln kommer att stängas senare i vinter. I dagsläget är det oklart exakt när avstängningen sker, men det är bra om du som kommer norrifrån på E45 redan nu vänjer dig vid att ta Marieholmstunneln. Mer information om detta kommer när det blir aktuellt.

Minskad sårbarhet i trafiksystemet
Enligt Stein Kleiven kommer öppnandet av Marieholmstunneln att öka robustheten i Göteborgs trafiksystem.

– Marieholmstunneln kommer att avlasta Tingstadstunneln med cirka 50 000 fordon per dygn. Med en ny älvförbindelse minskar också sårbarheten i trafiksystemet. Händer det en olycka i Tingstadstunneln så kan trafikanter välja Marieholmstunneln och vice versa. Dessutom kommer tillgängligheten till Göteborgs hamn, Norra Älvstranden och industrierna på västra Hisingen att förbättras.

Trafikverkets information om Marieholmstunneln.

Exempel på nya körvägar:

Du rekommenderas att välja Marieholmtunneln…

 

… om du kör från Lundbyleden till E20 och omvänt.
… om du kör från Lundbyleden till E45 mot Karlstad och omvänt.
… om du kör från E6 (Kungälv) till E20 och omvänt.
… om du kör från E45 Götaleden till Lundbyleden och omvänt.

 

Du rekommenderas att välja Tingstadstunneln…

 

… om du kör på E6 mellan Kungälv och Kungsbacka.
… om du kör från Lundbyleden till E6 söderut och omvänt.

Marieholmstunneln:

Byggstart: 2013.
Öppnar för trafik: 16 december 2020.
Är: en vägtunnel inom Marieholmsförbindelsen, där det också ingår en ny järnvägsbro över Göta älv samt två nya trafikplatser på vardera sidan om älven.
Ligger: Cirka 600 meter norr om Tingstadstunneln. Länkar samman E6/Lundbyleden med E45/E20 via Partihallsbron.
Längd: Knappt 500 meter med tre körfält i varje riktning.
Kostnad: Beräknas till 3,5 miljarder kronor och ingår i Västsvenska paketet.
Trängselskatt: Ja.

Läs också