Direkt till innehåll

1 / 4

Detta gäller för trafiken vid Korsvägen

Har du koll på att trafiken kring Korsvägen förändrats under sommaren? Om inte, så kan du läsa mer här om den trafiklösning som ska gälla i fyra år framåt.

Trafikanter vid Korsvägen har under en längre tid fått vänja sig att vägarna i området ändrats titt som tätt. Orsaken är förstås den pågående Västlänksbyggnationen.

Nu är dock en mer permanent trafiklösning på plats – en lösning som ska gälla i fyra år framåt.

Tillfällig betongbro
Gemensamt är att all trafik i nord-sydlig riktning numera går över en tillfällig betongbro som byggts över det schakt där den underjordiska stationen ska byggas.

Sedan gäller olika detaljer för olika trafikslag – vi startar med biltrafiken. Eftersom Korsvägen har slutat att fungera som rondell, så kan du inte längre köra åt alla håll. Följande gäller:

– Det går inte att nå Örgrytevägen från Skånegatan/Södra Vägen (från city). Istället får du fortsätta söderut på Södra Vägen åt Mölndalshållet och vända vid Vörtgatan.

– Det går inte att köra från Örgrytevägen till Södra Vägen (i någon riktning). Istället får du köra upp till Scandinavium och vända där.

– Det går inte att köra från Södra Vägen (Mölndalshållet) till Södra Vägen in mot city. Även här får du köra upp till Scandinavium och vända.

– Du kan däremot köra upp på Eklandagatan från Södra Vägen (både från Mölndalshållet och från city).

Karta över biltrafiken vid Korsvägen 2020-2024:

Gång- och cykeltrafik på östra sidan
Du som går eller cyklar hänvisas i fortsättningen till Korsvägens ”Lisebergssida”, över den tillfälliga betongbron. Gångtrafikanter kommer så småningom att få en helt ny gångbana längs schaktet på den motsatta sidan av bron, i nuläget är det dock oklart när den öppnar.

Gång- och cykeltrafiken vid Korsvägen 2020-2024:

Ändrade hållplatslägen och körvägar
När det gäller kollektivtrafiken så går alla spårvagnslinjer som förut, förutom att några av linjerna har fått ändrade hållplatslägen. Dessutom är nu spårvagnshållplatsen Liseberg flyttad till ett nytt läge vid Liseberg Station. Dit har även vissa busslinjer flyttats permanent för att avlasta Korsvägen.

Mer information om kollektivtrafiken vid Korsvägen hittar du här.

Under hösten kommer ett nytt tillfälligt resecentrum att öppnas vid Korsvägen. Resecentrumet byggs mitt på Korsvägen intill schaktet och kommer att finnas i 4-6 år.

När stationsbygget är klart 2024 kommer den tillfälliga betongbron att rivas och spårvagnsspår och gator flyttas till sina slutliga lägen, något som bestäms av Göteborgs Stad.

Läs mer om Västlänkens deletapp Korsvägen här.

Läs också