Direkt till innehåll

Grafiska Vägen stängs i sju veckor

Från och med den 4 oktober stängs Grafiska Vägen i Almedal för genomfartstrafik. Stängningen gäller till den 22 november.

Stängningen av Grafiska Vägen – som går parallellt med Mölndalsvägen – sker nära Sankt Sigfridsgatan-bron över E6, i höjd med det så kallade AFRY-huset. Det kommer då inte längre att vara möjligt att nå Grafiska Vägen från detta håll.

Det enda sättet att nå Grafiska Vägen och dess verksamheter är att köra via Mölndalsvägen och Varbergsbron.

Orsaken till stängningen är ledningsarbeten med anledning av Västlänken-byggnationen i området.

Notera att det på grund av arbetena i området inte går att köra mellan den södra delen av Grafiska Vägen och Sankt Sigfridsgatan-bron genom att köra runt via Almedalsvägen.

Stängningen av Grafiska Vägen inleds på söndagskvällen den 4 oktober och pågår fram till den 22 november.

Information om Västlänkens deletapp vid Korsvägen.

Klicka på kartan för att se var avstängningen av Grafiska Vägen sker:
Karta som visar var Grafiska Vägen stängs för genomfartstrafik den 4 oktober till den 22 november.

Läs också