Direkt till innehåll

Flera förändringar vid Korsvägen

I år händer det mycket kring Korsvägen. Närmast stängs ett körfält på Skånegatan, snart stängs ett körfält på Örgrytevägen och i vår stängs ytterligare vägar.

Du som rör dig kring Korsvägen har förstås sett att trafiksituationen i området förändras kontinuerligt, något som i sin tur beror på byggnationen av Västlänken.

Från och med nu och fram till mitten av juni, då det sker en större trafikomläggning i området, sker ett flertal förändringar.

Skånegatan berörs först
Närmast i tid stängs ett körfält på Skånegatan söderut, det vill säga i riktning från Scandinavium mot Korsvägen. Detta väntas ske från och med sista veckan i januari och gälla fram till sista veckan i februari och innebär att det blir extra trångt vid denna ”infart” till Korsvägen.

Även på Örgrytevägen västerut, alltså i riktning från Liseberg mot Korsvägen, stängs periodvis ett körfält. Körfältet är inledningsvis stängt veckorna 4-6, och då går det inte längre att köra från Örgrytevägen mot vare sig Södra Vägen eller Mölndal. Du som ska dit får istället köra bort mot Scandinavium och vända vid Berzeliigatan.

Håll utkik här på acc-trafikgoteborg.tkgbg.se för hur det blir på Örgrytevägen därefter, men en sak kan vara bra att redan nu känna till:

– från och med vecka 11, det vill säga den vecka som inleds med 9 mars, så stängs körfältet på Örgrytevägen och kopplingen till Södra Vägen och Mölndal för gott. Orsaken till detta är förberedelser inför kommande större trafikomläggningar.

Även gående och cyklister påverkas
Sista veckan i januari flyttas även gång- och cykelbanan mellan Södra Vägen vid Universeum och Eklandagatan. Enkelt uttryckt handlar det om att banan flyttas ett 30-tal meter söderut, upp i Eklandagatans backe, vilket i sig inte blir någon större förändring. Längre fram i vår/sommar sker dock större förändringar för såväl gående som cyklister i området, något vi ber att få återkomma till.

Mer händer längre fram
Längre fram i vår stängs ytterligare vägar till och från Korsvägen. Bland annat stängs anslutningen för trafiken på Södra Vägen söderifrån (från Mölndalshållet) till Skånegatan under en längre tid, vilket innebär att man då får köra ned till Focushuset och vända där. Detta väntas ske i mitten eller slutet av mars, och även här ber vi att återkomma med mer information när datum och detaljer är helt beslutade.

Vidare gäller att det i sommar blir stopp för trafiken från Södra Vägen och Skånegatan norrifrån till Örgrytevägen. Stoppet sker inför den stora trafikomläggning som sker i området från juni till juli, vilket i sin tur följs av att Korsvägen får en mer permanent trafiklösning.

Ingen cirkulationsplats längre
Håll utkik här på Trafiken.nu efter mer detaljerad information om när dessa större förändringar sker, men var också beredd på att Korsvägens nuvarande funktion som cirkulationsplats till stora delar upphör successivt under det första halvåret 2020.

Läs mer här om trafikhändelserna i Göteborg under 2020, däribland Korsvägen.

Läs också