Direkt till innehåll

Smalare på Rosenlundsgatan

Från och med den 27 oktober är Rosenlundsgatan avsmalnad på grund av ledningsarbeten. All trafik kommer alltid fram.

Bygget av Västlänkens station i Haga har pågått i Rosenlundsområdet en längre tid med avstängningar och omledningar som följd. I våras inleddes ledningsarbeten i Rosenlund och nu fortsätter arbetet, som görs i etapper. Detta för att säkerställa att leveranser och besökare till verksamheter kommer fram under hela arbetsperioden.

Alltid ett körfält öppet dagtid
Ledningsarbetena sker längs med Rosenlundsgatan och vid Hvitfeldtsplatsen från och med den 27 oktober och fyra till sex veckor framåt. Ett körfält kommer alltid att hållas öppet dagtid och periodvis regleras fordonstrafiken med signaler.

Rosenlundsgatan, i höjd med Skatteverket, kommer dock att vara avstängd vissa nätter klockan 22:00-05:00. Då leds fordonstrafiken om via Esperantoplatsen. Notera att bilar och varutransporter alltid kommer att kunna nå parkeringsgaraget ”Rosenlund 1” samt lastkajerna för Ica och Willys via Esperantoplatsen.

Gång- och cykeltrafiken leds förbi arbetsområdet. In- och utgångar till de verksamheter som finns i markplan kommer att vara tillgängliga under hela arbetsperioden.

Mer information om ledningsarbetena i Rosenlund hittar du här.

Läs också