Direkt till innehåll

Gång och cykel vid Tingstadsmotet leds om

Den 17 februari stängs gång- och cykelbanan mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet. Trafiken leds om.

Avstängningen gäller från den 17 februari till början av sommaren 2020. Under den här perioden leds gång- och cykeltrafiken vid Tingstadsmotet om via Bällskärsvägen, se karta nedan.

Orsaken är att den befintliga gång- och cykelbanan ska rivas och en ny byggas något längre från E6. Detta för att ge utrymme till breddningen av E6 norrut mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet. Breddningen i sin tur görs för att anpassa E6 till den nya Marieholmstunneln.

Tidigare artikel: E6 norrut breddas

Klicka för större karta:

karta_tingstad_backadal_gc_liten_fix.png

Läs också