Direkt till innehåll

Götaälvbron stängs för biltrafik mot Hisingen

Den 13 december stängs Götaälvbron för biltrafik mot Hisingen och bilister får välja andra vägar över Göta älv.

I Centralenområdet byggs Hisingsbron, Västlänken och E45 samtidigt, vilket innebär att vägarna i området förändras med jämna mellanrum. Nästa stora förändring sker den 13 december.

Bilister får ta andra vägar
Då stängs Götaälvbron för biltrafik mot Hisingen för gott. Bilister som ska mot Hisingen får istället välja andra vägar över Göta älv. Dels rekommenderas Tingstadstunneln, dels Älvsborgsbron – men också den nya Marieholmstunneln som öppnar för trafik den 16 december. Orsaken till avstängningen är att en helt ny hållplats ska byggas inför öppnandet av Hisingsbron nästa år.

Stängningen av Götaälvbron medför att det blir extra trångt kring Nils Ericsonsgatan och därför är det bra om du kan välja andra vägar om du inte ska till området. Ta också för vana att kolla det aktuella trafikläget i Trafiken.nu-appen innan du ger dig ut på vägarna.

Framkomligt till Nordstans p-hus
För dig som ska till Nordstans p-hus så kommer du fortsatt att kunna nå parkeringen via Nils Ericsonsgatan i riktning från Åkareplatsen. Du kommer även – precis som tidigare – att kunna nå p-huset via Nils Ericsonsgatan norrifrån. Se karta nedan. Däremot stängs taxi- och parkeringsytan vid Nils Ericsonsplatsen (utanför First Hotel G).

Ska du hämta eller lämna någon vid tåget eller bussen? Då är det Centralens korttidsparkering – belägen på ”baksidan” av Centralstationen – som gäller. Vägen dit går via Gullbergsvassgatan, Kruthuslänken och Kruthusgatan.

Kartan visar vägen till Nordstans p-hus och Centralens parkering:

Karta som visar vägen till Nordstans p-hus och Centralens parkering.

 

Gång och cykel tar sig över Götaälvbron
När det gäller gång- och cykeltrafiken så kommer den fortsatt att kunna ta sig över Götaälvbron mot Hisingen. Däremot sker en del förändringar vid Nils Ericsonsgatan.

Någon gång i december stängs ett av övergångsställena som korsar Nils Ericsonsgatan. Detta innebär att gående istället får ta sig mellan Centralstationen och Nordstan via det andra övergångsstället (närmast gångtunneln) eller via gångtunneln, som har samma öppettider som Nordstan.

Cyklisterna tar sig fram i området via en nybyggd cykelbana längs Centralstationen samt den befintliga gång- och cykelbanan längs Nordstan.

Kartan visar aktuella gång- och cykelvägar efter den 13 december:

Karta som visar aktuella gång- och cykelvägar kring Nils Ericsonsgatan efter den 13 december 2020.

 

Ny del av Norra Sjöfarten öppnar
Den 13 december sker ytterligare en förändring i Centralenområdet då en ny del av Norra Sjöfarten öppnar västerut mellan Stationsmotet och Stadstjänarebron.

Vägen har byggts av två orsaker. Dels blir vägen en ny koppling från E45 vid Stationsmotet mot centrum när Bergslagsgatan i höjd med Regionens Hus stängs senare i vinter. Dels ska vägen användas av flera busslinjer, som får ändrade körvägar i samband med trafikomläggningen vid Nils Ericsonsgatan.

I samband med trafikomläggningen stängs hållplats Nordstan mot Hisingen.

Här är mer information om vad som gäller för kollektivtrafiken i området.

Den nya Hisingsbron öppnar för trafik (förutom för spårvagnar) under våren 2021, och då kommer det åter att bli möjligt att köra bil från fastlandet till Hisingen över älven via Centralenområdet. Under hösten 2021 öppnar Hisingsbron för spårvagnstrafik och då väntas även nya hållplats Nordstan vara klar.

Läs också