Direkt till innehåll

Hållplats Nordstan stängs mot Hisingen

Den 13 december stängs hållplats Nordstan mot Hisingen och resenärer hänvisas till andra hållplatser i närheten.

I Centralenområdet pågår sedan flera år tillbaka de stora byggprojekten Hisingsbron, Västlänken och E45 – därmed förändras vägarna i området kontinuerligt.

Stor trafikomläggning
I samband med Västtrafiks tidtabellsskifte den 13 december är det dags igen. Då stängs hållplats Nordstan mot Hisingen på grund av att en helt ny hållplats ska byggas. Ombyggnationen sker med anledning av att Hisingsbron öppnar nästa år, och avstängningen gäller samtliga hållplatslägen med trafik mot Hisingen – vilket innebär lägena B, D, E, F och G.

Du som brukar stiga på eller av vid hållplats Nordstan mot Hisingen – vare sig du åker buss eller spårvagn – får istället använda hållplatserna vid Centralstationen, Polhemsplatsen, Brunnsparken, Lilla Bommen eller Operan. Dessutom flyttas vissa linjer från området då framkomligheten och utrymmet minskar, vilket innebär att du kan få göra ett extra byte eller gå en längre sträcka till din nya hållplats.

Västtrafiks information om vilka linjer som flyttas den 13 december 2020.

Kartan visar vilken hållplats som är aktuell för respektive linje:

Västtrafiks karta som visar vilken hållplats som gäller för respektive linje.

 

Sök alltid i appen To Go
För att hjälpa dig som resenär kommer informatörer att finnas på plats i Centralenområdet och vid andra bytespunkter som Gamlestads Torg, Frihamnsporten och Hjalmar Brantingsplatsen. Med anledning av den pågående pandemin rekommenderas resenärer fortsatt att gå eller cykla om möjligt. Om du måste åka kollektivt så uppmanar Västtrafik att du söker information om din resa i To Go-appen.

Gång och cykel tar sig över Götaälvbron
När det gäller gång- och cykeltrafiken så kommer den fortsatt att kunna ta sig över Götaälvbron mot Hisingen. Däremot sker en del förändringar vid Nils Ericsonsgatan.

Någon gång i december stängs ett av övergångsställena som korsar Nils Ericsonsgatan. Detta innebär att gående istället får ta sig mellan Centralstationen och Nordstan via det andra övergångsstället (närmast gångtunneln) eller via gångtunneln, som har samma öppettider som Nordstan.

Cyklisterna tar sig fram i området via en nybyggd cykelbana längs Centralstationen samt den befintliga gång- och cykelbanan längs Nordstan.

Kartan visar aktuella gång- och cykelvägar efter den 13 december:

Karta som visar aktuella gång- och cykelvägar kring Nils Ericsonsgatan efter den 13 december 2020.

 

I samband med trafikomläggningen stängs även Götaälvbron för biltrafik mot Hisingen.

Här är mer information om vad som gäller för biltrafiken i området.

Hållplats Nordstan mot Hisingen kommer att vara stängd fram till hösten 2021, då Hisingsbron öppnar för spårvagnstrafik och den nya hållplats Nordstan väntas vara klar. Redan under våren öppnar dock Hisingsbron för buss-, bil-, cykel- och gångtrafik.

Läs också