Direkt till innehåll

Götatunneln blir dubbelriktad längre än väntat

Trafiken i Götatunneln blir dubbelriktad längre än planerat. Detta beror på nya juridiska besked om att bullrande arbeten endast får ske dagtid.

Vi har tidigare skrivit om att slutdatumet för Götatunnelns dubbelriktning blir den 29 juli, vilket alltså inte gäller längre. Detta beror på att bullrande arbeten endast får utföras dagtid och inte dygnet runt som Trafikverket har ansökt om.

Konsekvensen blir att det pågående förstärkningsarbetet i Götatunneln förlängs och trafiken i tunneln förblir dubbelriktad under en längre period än planerat. Orsaken till de olika beskeden vad gäller dubbelriktningens slutdatum är att en juridisk prövning av dygnet runt-arbetena pågår. Vi återkommer med nytt slutdatum.

Detta har hänt:

– I december förra året avslog länsstyrelsen i Västra Götaland Trafikverkets ansökan om att få utföra bullrande arbeten dygnet runt. Beslutet överklagades av Trafikverket.

– I januari i år godkände Mark- och miljödomstolen Trafikverkets överklagan, som kunde börja planera för arbeten dygnet runt.

– Detta beslut överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som har valt att pröva målen. Till dess att beslut är taget i frågan gäller länsstyrelsens beslut att bullrande arbeten endast får utföras dagtid.

Tidigare artikel om Götatunnelns dubbelriktning.

Trafikverkets info om Västlänkens deletapp Kvarnberget.

Läs också