Direkt till innehåll

1 / 4

Trafiken i Götatunneln är dubbelriktad

Från december 2020 är Götatunnelns norra rör stängt och trafiken går dubbelriktad i det södra röret, vilket orsakar en stor trafikpåverkan. Här får du veta allt om dubbelriktningen!

Västlänken kommer att korsa Götatunneln på två ställen och därför behöver tunneln förstärkas. Förstärkningsarbetet inleddes redan sommaren 2018, men fick avbrytas i oktober samma år då entreprenören behövde mer tid på sig att genomföra hela förstärkningen.

I slutet av december 2020 återupptogs förstärkningsarbetet – som väntas pågå fram till den 29 juli 2021 – vilket innebär flera stora trafikförändringar.

Dubbelriktning i södra röret
Götatunnelns norra rör är stängt, där trafiken går i riktning mot Järntorget, och all trafik går dubbelriktad i det södra röret med ett körfält öppet i varje riktning.

Detta innebär att det råder stor trafikpåverkan på E45 i båda riktningar och minskad kapacitet i och kring tunneln – välj därför annan väg om du inte har målpunkt i området. Försök också att undvika högtrafik morgon och eftermiddag.

Kartan visar hur trafiken leds dubbelriktad i det södra röret vid Lilla Bommen-motet:

Karta som visar hur trafiken leds dubbelriktad i Götatunnelns södra rör samt ett rött kryss för att visa att påfarten mot Götatunneln från Lilla Bommen-motet stängs.

 

Dubbelriktningen – istället för förra gångens enkelriktning – är möjlig på grund av att en mängd säkerhetsåtgärder har utförts. Bland annat installerades ett nytt brandbekämpningssystem i tunneln under enkelriktningen 2018.

Mest kritiskt vid Järntorgsmotet
Mest kritiskt är det vid Järntorget. Eftersom tunnelmynningen där är för smal för dubbelriktad trafik leds trafiken på Oscarsleden mot centrum om via av- och påfarten i Järntorgsmotet.

Detta skapar köer utmed Oscarsleden i riktning mot centrum under högtrafik. Enligt analyser måste trafikmängden minska kraftigt i båda riktningar på E45 – särskilt på Oscarsleden mot centrum – för att upprätthålla en god framkomlighet. Därför är det bra om du kan undvika högtrafik eller ta en annan väg.

Kartan visar hur trafiken vid Järntorgsmotet leds om via av- och påfarten:

Karta som visar hur trafiken på Oscarsleden leds om via av- och påfarten i Järntorgsmotet.

 

Ytterligare två saker gäller i området kring Järntorgsmotet. Dels kan du inte köra ned i Götatunneln från Järnvågsgatan norrifrån i Järntorgsmotet. Dels leds trafiken från Oscarsleden till centrum om via Fiskhamnsmotet och vidare på Emigrantvägen. Var därför extra uppmärksam på skyltningen.

Gång- och cykeltrafiken kommer fram som vanligt.

Vissa av- och påfarter är stängda
Förstärkningsarbetet innebär också att påfarten mot Götatunneln från Lilla Bommen-motet är stängd och trafiken får välja andra vägar. Till exempel Operagatan (som tidigare hette Västra Sjöfarten) eller Stationsmotet beroende på var man kommer ifrån. Även avfarten västerut mot Järntorget inne i Götatunneln är stängd (se karta ovan), vilket innebär att du som ska till Järntorget får vända tillbaka via Fiskhamnsmotet.

Dessa två avstängningar kan leda till ökad trafik i Centralenområdet och på lokala gator mellan Lilla Bommen-motet och Fiskhamnsmotet. Tänk på detta när du planerar din resa.

Busskörfält på Oscarsleden
Under arbetets gång är kollektivtrafiken prioriterad genom ett busskörfält på Oscarsleden i riktning mot centrum, ungefär från Fiskhamnsmotet till Järntorgsmotet. Dessutom är ett antal busslinjer avkortade och vänder vid Järntorget.

Kollektivtrafikresenärer kan räkna med längre restid för linjerna i området under högtrafik, så ta för vana att kolla i appen Västtrafik To Go för att se eventuella förändringar. I dessa coronatider är det också bra om du kan gå eller cykla.

Stena-resenärer leds om
Götatunnelns dubbelriktning påverkar också resenärerna från Stenafärjorna, då de leds västerut på Oscarleden vid Fiskhamnsmotet. Detta är alltså i riktning mot Älvsborgsbron och därifrån får man sedan ta sig vidare på andra vägar.

Kartan visar omledningen i Fiskhamnsmotet:

Karta som visar hur Stenaresenärer leds västerut på Oscarsleden från Fiskhamnsmotet.

 

Förstärkningsarbetet i Götatunnelns norra rör pågår fram till den 29 juli 2021.

Trafikverkets information om förstärkningsarbetena i Götatunneln.

Sammanfattning över trafikförändringarna

– Götatunnelns norra rör är stängd för trafik och trafiken går dubbelriktad i det södra röret.

 

– Trafiken på Oscarsleden i riktning mot centrum leds om via av- och påfarten i Järntorgsmotet. Detta skapar köer utmed Oscarsleden i riktning mot centrum under högtrafik.

 

– Påfarten mot Götatunneln från Lilla Bommen-motet är stängd. Trafiken får välja andra vägar, till exempel Operagatan eller Stationsmotet.

 

– Avfarten västerut mot Järntorget inne i Götatunneln är stängd. Trafiken som ska till Järntorget får vända tillbaka via Fiskhamnsmotet.

 

– Kollektivtrafiken är prioriterad genom ett busskörfält på Oscarsleden i riktning mot centrum från Fiskhamnsmotet till Järntorgsmotet.

 

– Resenärer från Stenafärjorna leds västerut på Oscarsleden vid Fiskhamnsmotet – alltså i riktning mot Älvsborgsbron. Därifrån får bilisterna sedan ta sig vidare på andra vägar.

Tips till trafikanterna

Dubbelriktningen av Götatunneln påverkar Göteborgstrafiken kraftigt – därför är det extra viktigt att du planerar din resa. Här är några råd på vägen.

 

– Undvik om möjligt högtrafik morgon och eftermiddag, eller välj andra vägar.

 

– Fundera på om du kan gå eller cykla, istället för att ta bilen.

 

– Ta en extra titt på skyltarna.

 

– Kolla trafikläget i Trafiken.nu-appen innan du ger dig ut på vägarna.

 

– Ta det försiktigt och visa hänsyn.

Läs också