Direkt till innehåll

”Många är nog osäkra på vad som gäller”

Är det cyklister eller bilister som ska lämna företräde när cyklister ska korsa en bilväg? Vi ställde frågan till en expert.

Vare sig du kör bil eller cyklar har du säkert undrat vad som egentligen gäller där cyklister korsar en bilväg. Är det bilisten som är skyldig att släppa förbi cyklisten, eller är det tvärtom så att cyklisten ska lämna företräde åt bilisterna?

Två typer
Först och främst gäller att cykelbanor som korsar en bilväg delas in i två olika typer: cykelpassager och cykelöverfarter.

– Det är nog väldigt många som inte har koll på skillnaden mellan cykelpassager och cykelöverfarter och därför är osäkra på vad som gäller, säger Björn Berle, trafikplanerare på Trafikontoret vid Göteborgs Stad.

Rättigheter – och skyldigheter
Enkelt uttryckt kan sägas att vid cykelpassager så är det cyklisterna som är skyldiga att lämna företräde, medan det vid cykelöverfarter istället är bilisterna som har väjningsplikt.

Bägge parterna har dock skyldigheter att tänka på.

– Vid cykelpassager, där det alltså är cyklisterna som ska lämna företräde åt bilisterna, så är bilisterna ändå skyldiga att ha uppsikt och släppa förbi de cyklister som har påbörjat sin överfart. Och vid cykelöverfarter måste cyklisterna – trots att det är bilisterna som har väjningsplikt – fortfarande ha koll på bilarna, säger Björn Berle och sammafattar det hela:

– I bägge fallen handlar det om att höja uppmärksamheten, sakta in lite och ha bromsberedskap.

Utformade på olika sätt
För att veta vad som är en cykelpassage och vad som är en cykelöverfart – som i regel bara finns i anslutning till pendelcykelstråk – finns det några särskiljande kännetecken.

Medan cykelpassager är enklare utformade med vägmarkeringar i bilvägen i form av fyrkantiga rutor och – i vissa fall – någon typ av färgmarkering eller upphöjning, så har cykelöverfarterna ytterligare markeringar, något som framgår av bilden här ovan och bilden längst ned.

– En cykelöverfart ska ha både fyrkantiga rutor och trekantiga väjningsmarkeringar i bilvägen – så kallade ”hajtänder”. Det ska även finnas en trafikskylt plus att det ska finnas någon form av åtgärd som gör att bilisterna sänker farten, till exempel ett gupp eller en upphöjning, säger Björn Berle.

Viktigt med fysiska åtgärder
Enligt trafikplanerare Björn Berle är det just de hastighetssänkande åtgärderna som har störst effekt på trafiksäkerheten.

– En upphöjning i bilvägen gör att 80-90 procent av bilisterna sänker hastigheten, försöker väja och släppa förbi cyklisterna, oavsett vem som har väjningsplikt. Det är därför vi här i Göteborg bygger så mycket hastighetssänkande åtgärder, som exempelvis upphöjningar.

Exempel på cykelpassage:

Exempel på cykelöverfart:
 

Läs också