Direkt till innehåll

1 / 3

”Marieholmstunneln skapar nya körvägar”

Den 16 december öppnar Marieholmstunneln för trafik – därmed får göteborgarna ännu en älvförbindelse. "Detta kommer att öka robustheten i Göteborgstrafiken", säger projektchefen Stein Kleiven.

Bygget av Marieholmstunneln – en tunnel som går under Göta älv mellan Marieholm och Tingstad – lider mot sitt slut (se karta längre ned). Den 16 december öppnar Göteborgs nya älvsförbindelse för trafik men innan dess återstår en del arbeten.

– Vi fortsätter med installationsarbeten, genomför säkerhetsövningar med polis, räddningstjänst och ambulanspersonal och håller utbildningar inom trafikstyrning. Utöver detta ska vägar och sidoytor färdigställas, säger Stein Kleiven, projektchef för Marieholmsförbindelsen.

Schematisk karta över Marieholmstunnelns förbindelser:

Schematisk karta över Marieholmstunnelns förbindelser.

 

Minskad sårbarhet
Enligt Stein Kleiven är Marieholmstunneln efterlängtad. Utan tunneln hade flera andra projekt inte kunnat genomföras, framförallt det kommande underhållsarbetet i Tingstadstunneln.

– Marieholmstunneln kommer att avlasta Tingstadstunneln med cirka 50 000 fordon per dygn. Med en ny älvförbindelse minskas också sårbarheten i Göteborgs trafiksystem. Händer det en olycka i Tingstadstunneln så kan trafikanter välja Marieholmstunneln och vice versa, säger han.

Nya körvägar
När Marieholmstunneln öppnar blir det såklart nya körvägar och körmönster för bilisterna i Göteborg.

– Principen är att trafiken i nord-sydlig riktning ska välja Tingstadstunneln medan trafiken i väst-östlig riktning ska välja Marieholmstunneln. Alltså kommer du exempelvis från Lundbyleden och ska till E20 mot Partille så väljer du Marieholmstunneln, säger Stein Kleiven och fortsätter:

– Vi hoppas att man vågar utmana sig själv till att välja nya vägar, säger han.

Se exempel på nya körvägar i faktaruta längre ner.

Digital invigning
Innan trafiken släpps på i Marieholmstunneln blir det såklart invigning. Under rådande coronapandemi blir det dock ett annorlunda firande.

– Vi kör hela invigningen digitalt några dagar före öppnandet. Bland annat kommer vi att ha ett direktsänt quiz från tunneln, där priset blir en guidad tur genom tunneln, säger Stein Kleiven.

Trafikverkets detaljerade information om Marieholmstunnelns invigning.

Trafikverkets information om Marieholmstunneln.

Exempel på nya körvägar:

Du rekommenderas att välja Marieholmtunneln…

 

… om du kör från Lundbyleden till E20 och omvänt.
… om du kör från Lundbyleden till E45 mot Karlstad och omvänt.
… om du kör från E6 (Kungälv) till E20 och omvänt.
… om du kör från E45 Götaleden till Lundbyleden och omvänt.

 

Du rekommenderas att välja Tingstadstunneln…

 

… om du kör på E6 mellan Kungälv och Kungsbacka.
… om du kör från Lundbyleden till E6 söderut och omvänt.

Marieholmstunneln

Byggstart: 2013.

Är: en vägtunnel inom Marieholmsförbindelsen, där det också ingår en ny järnvägsbro över Göta älv samt två nya trafikplatser på vardera sidan om älven.

Ligger: Cirka 600 meter norr om Tingstadstunneln. Länkar samman E6 med E45 och E20 via Partihallsförbindelsen, även kallad ”Röde Orm”.

Längd: Knappt 500 meter med tre körfält i varje riktning.

Kostnad: Beräknas till 3,5 miljarder kronor och ingår i Västsvenska paketet.

Öppnar för trafik: 16 december 2020.

Läs också