Direkt till innehåll

Ökad trafikpåverkan på Säröleden

Veckan efter midsommar stängs trafiken på väg 158 vid Hovåsmotet två gånger om dagen. Dessutom sker ett större arbete vid bron i Särömotet.

Ett flertal trafikarbeten pågår sedan april längs väg 158, även kallad Säröleden.

Dels byggs en ny avfart respektive påfart vid Hovåsmotet, dels byggs ett busskörfält söderut mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet. Utöver detta pågår ett flertal underhållsarbeten av broar längs vägen.

Här kan du läsa mer om hur du som trafikant påverkas av dessa pågående arbeten.

Nu sker två nya trafikpåverkande arbeten längs väg 158:

– Måndag-fredag den 22-26 juni sker sprängningsarbeten vid Hovåsmotet två gånger om dagen: klockan 10.00 samt klockan 13.00. Vid varje tillfälle stängs all trafik av på platsen.

– Längre söderut, vid bron i Särömotet i höjd med Östra Särövägen pågår reparationer den 22-28 juni. Trafiken på väg 158 i södergående riktning vid Särömotet stängs av dygnet runt, och omledning sker istället via Östra Särövägen.

Mer information om arbetena på Säröleden hittar du hos Trafikverket.

Här kan du se var på väg 158 som Hovåsmotet, Brottkärrsmotet och Särömotet ligger:

Läs också