Direkt till innehåll

Minskad framkomlighet på Säröleden

Med start i månadsskiftet mars-april inleds trafikarbeten längs Säröleden. Trafiken påverkas etappvis.

Staden växer i områdena kring Nya Hovås och Brottkärrsmotet och trafiken på Säröleden (väg 158) väntas därmed öka. Med anledning av detta inleds nu ett antal olika trafikprojekt som kommer att påverka framkomligheten på väg 158 på olika sätt.

Ramper och busskörfält
Från och med den 1 april påbörjas arbeten vid Hovåsmotet. En avfart för norrgående trafik och en påfart för södergående trafik ska byggas.

Vidare ska ett busskörfält söderut mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet byggas.

Du som trafikant på Säröleden påverkas genom att körfälten blir smalare vid de platser där byggnationen pågår.

Vidare kan hastigheten komma att sänkas till 30 eller 50 km/h plus att det periodvis endast kan komma att hållas ett körfält öppet i norrgående riktning.

Dessa arbeten väntas pågå till september 2021.

Brounderhåll
Parallellt med ovan nämnda arbeten inleds också underhållsarbete av bron vid Brottkärrsmotet. För dig som kör på väg 158 innebär detta sänkt hastighet. Samma antal körfält som idag kommer dock att hållas öppna.

För dig som kör under bron, på Hovås allé, innebär broarbetet att endast ett körfält i vardera riktning hålls öppet.

Detta arbete väntas pågå till september 2020.

Förenklad karta som visar var Hovåsmotet och Brottkärrsmotet ligger:

Mer information om arbetena på Säröleden hittar du hos Trafikverket.

Läs också