Direkt till innehåll

Spårvagnstrafik i Majorna stängs av

Den 7 oktober inleds stora spårarbeten i Majorna, som innebär att delar av spårvagnstrafiken i stadsdelen stängs av. Bussar ersätter.

Under drygt en månads tid utförs spårarbeten i närheten av hållplatserna Godhemsgatan och Ostindiegatan och på sträckan Kaptensgatan-Vagnhallen Majorna. Arbetena utförs i tre etapper och med olika påverkan på trafiken.

Etapp 1
Den 7-14 oktober pågår arbeten vid Godhemsgatan, vilket innebär att all spårvagnstrafik till hållplatserna vid Godhemsgatan ställs in. Detta påverkar främst spårvagnslinjerna 3 och 11.

– Spårvagnslinje 3 ersätts av buss 3E mellan Stigbergstorget och Marklandsgatan och omvänt.

– Spårvagnslinje 11 ersätts av buss 11E mellan Stigbergstorget och Sannaplan och omvänt.

Etapp 2
Mellan den 14 och 28 oktober genomförs arbeten vid Ostindiegatan, som innebär att alla spårvagnar till hållplatserna vid Ostindiegatan ställs in.

– Spårvagnslinje 3 och 9 ersätts av buss 9E mellan Stigbergstorget och Kungssten och omvänt.

Etapp 3
Från och med den 28 oktober och fram till den 11 november kan inga spårvagnar trafikera sträckan Kaptensgatan-Vagnhallen Majorna.

– Spårvagnslinjerna 3 och 9 ersätts med buss 3E mellan Stigbergstorget och Godhemsgatan och omvänt.

Gå in på Västtrafiks reseplanerare för mer detaljer om ändringar.

Biltrafiken i området påverkas
Under arbetsperioden påverkas även biltrafiken. Redan från den 3 oktober är Älvsborgsgatan stängd norrut mellan Kustroddaregatan och Karl Johansgatan. Biltrafiken leds om via Kustroddaregatan.

Från den 14 oktober är Älvsborgsgatan avstängd för genomfart söderut vid Karl Johansgatan. Trafikanterna kommer fortfarande att kunna nå fastigheterna längs Älvsborgsgatan, men via infart från Ostindiegatan. Detta är möjligt eftersom Älvsborgsgatan dubbelriktas.

Den 28 oktober stängs ett körfält på Karl Johansgatan i korsningen Karl Johansgatan-Älvsborgsgatan. Detta innebär att endast ett körfält är öppet för biltrafiken, som regleras med skyttelsignal förbi korsningen.

Gång- och cykelbanorna i området hålls öppna, men de kan på sina ställen vara smalare.

Läs också