Direkt till innehåll

Trafik på Aschebergsgatan leds om

Mellan den 3 och 5 juni pågår spårarbeten vid Vasaplatsen, som påverkar flera trafikslag.

För att kunna utföra spårarbetena vid Vasaplatsen stängs Aschebergsgatan för genomfartstrafik, i riktning mot Vasaplatsen, i korsningen Aschebergsgatan-Engelbrektsgatan. Detta innebär att biltrafiken som kommer körande på Aschebergsgatan från Kapellplatsen mot Vasaplatsen leds om via Engelbrektsgatan. Omledningen gäller från den 3 juni klockan 07:00 till den 5 juni klockan 05:00.

Busslinjerna 19 och 753 som vanligtvis trafikerar Vasaplatsen leds om via Götaplatsen från den 3 juni klockan 20:00 till den 5 juni klockan 04:00. Spårvagnstrafiken påverkas inte av arbetet.

Gå in på Västtrafik för mer information om ändrade körvägar

Gång- och cykeltrafiken har på vissa sträckor begränsad framkomlighet, men kommer alltid fram. Följ skyltning på plats.

Läs också