Direkt till innehåll

Trafiken på Nordreälvbron byter sida

Tisdagen den 10 november inleds sidbytet för underhållsarbetet på Nordreälvbron. Trafiken flyttar då successivt över till motsatt sida.

Ett större arbete har pågått på Nordreälvbron i Kungälv sedan november 2019. Arbetet innebär dels att busskörfält byggs, dels att ett flertal underhålls- och renoveringsåtgärder utförs. Bland annat byts den gamla öppningsbara brodelen ut mot ett fast brospann.

Fram tills nu har arbetet skett på brons västra sida, det vill säga den sida som vetter ut mot havet. All trafik över bron har fått samsas på den sida som är närmast Bohus fästning.

Nu är det alltså dags att byta sida.

Motsatta förhållanden 
Från och med tisdagen den 10 november klockan 20.00 börjar man flytta över trafiken till den sida av bron som är närmast havet, samtidigt som man börjar flytta över all utrustning och alla maskiner till motsatt sida. Orsaken är det nu är dags att börja jobba på den sida som är närmast fästningen.

Överflyttningen sker successivt och inleds med att trafiken i riktning söderut – det vill säga mot Göteborg – leds över på sin rätta sida.

Under cirka en veckas tid pågår sedan förberedelser för överflyttningen av trafiken i riktning norrut, alltså mot Oslo. Under denna “mellanperiod” sker arbeten i mitten av bron, samtidigt som den norrgående trafiken fortsätter att köra på den sida av bron som är inåt landet.

Den avslutande överflyttningen av trafiken i norrgående riktning görs på tisdagskvällen den 17 november. När detta är klart kommer all trafik att gå den sida av bron som vetter mot havet.

Lite sämre för norrgående trafik
Efter sidbytet kommer den trafik som går i riktning mot Oslo att få något sämre framkomlighet. Detta beror på att denna trafik nu leds över till ”fel sida”, om man ser till vad som normalt gäller.

Detta kan i sig leda till något större risk för köer i norrgående riktning under rusningstider på vardagar.

På motsvarande sätt får trafiken som går i riktning mot Göteborg något bättre framkomlighet.

Sänkt hastighet dagtid
I övrigt gäller samma förutsättningar som tidigare:

– två körfält är öppna i vardera riktning;
– körfälten är något smalare än normalt;
– hastigheten på bron är sänkt från 80 till 60 km/h på vardagar klockan 06-17;
– övrig tid gäller 80 km/h.

Mer information om arbetet på Nordreälvbron finns hos Trafikverket.

Karta som visar placeringen av Nordreälvbron:
Karta som visar placeringen av Nordreälvbron.

Läs också