Direkt till innehåll

Årets underhåll på Älvsborgsbron klart

Från den 31 augusti är allt som vanligt igen för fordonstrafiken på Älvsborgsbron. Dessförinnan, den 28-30 augusti, är endast två körfält öppna på bron.

Sommarens trafikanter på Älvsborgsbron har fått vänja sig vid begränsad framkomlighet. Den 29 maj inleddes nämligen årets stora underhållsarbete på bron, vilket har inneburit fyra öppna körfält istället för sex. Då stängdes också påfarten från Högsboleden respektive Ivarsbergsmotet för biltrafik.

Allt som vanligt igen – nästan
Nu börjar dock årets arbete på Älvsborgsbron lida mot sitt slut. Från och med måndagen den 31 augusti klockan 05:00 är allt som vanligt igen för fordonstrafiken över bron med tre körfält öppna i vardera riktning. Samtidigt öppnas påfarterna från Högsboleden och Ivarsbergsmotet upp för all trafik.

Trafiksituationen för gång- och cykeltrafiken över Älvsborgsbron blir dock oförändrad. Enligt planerna hålls den östra gång- och cykelbanan, alltså den närmast staden, fortsatt stängd fram till hösten 2021. Så fram till dess måste gående och cyklister samsas på den västra gång- och cykelbanan, som är dubbelriktad. Ta det extra försiktigt och visa hänsyn till mötande trafik.

Begränsningar helgen innan
Innan underhållsarbetet avslutas måste vissa återställande arbeten utföras som påverkar trafiken på och kring Älvsborgsbron ytterligare. Från fredagen den 28 augusti klockan 21:00 till midnatt söndagen den 30 augusti är endast ett körfält öppet i varje riktning på bron, vilket kan innebära något längre restid. Tänk på detta när du planerar din resa.

Dessutom stängs påfarten från Oscarsleden upp mot Älvsborgsbron. Detta betyder att bil- och kollektivtrafiken som kommer körande på Oscarsleden och ska vidare upp mot bron får fortsätta framåt en bit och vända i Gnistängsmotet, se karta nedan.

Underhållsarbetet på Älvsborgsbron fortsätter nästa år och är då planerat att pågå från april till augusti.

Klicka för större karta:

karta_alvsborgsbron_2008_liten_fix.png

Läs också