Direkt till innehåll

Gång- och cykelbana på Älvsborgsbron öppnar

Kring den 6-8 oktober öppnar den östra gång- och cykelbanan på Älvsborgsbron. Därmed är det tills vidare åter full framkomlighet för gående och cyklister över bron.

Sommarens underhållsarbete på Älvsborgsbron avslutades den 31 augusti och biltrafiken över bron återgick till det normala. Däremot har gång- och cykeltrafiken haft fortsatt begränsad framkomlighet med endast den västra gång- och cykelbanan öppen – en situation som skulle gälla fram till hösten 2021.

Åter full framkomlighet
Nu står det dock klart att den östra gång- och cykelbanan, alltså den närmast staden, kan öppna kring den 6-8 oktober. Detta på grund av att vissa arbeten har kunnat forceras. Därmed får gång- och cykeltrafiken över Älvsborgsbron åter full framkomlighet.

Hålls öppen till april
Den östra gång- och cykelbanan hålls öppen fram till april 2021, då den sista etappen av underhållsarbetet på Älvsborgsbron inleds. Därefter får alltså gång- och cykeltrafiken över bron åter samsas på den västra gång- och cykelbanan fram till hösten 2021.

Trafikverkets information om underhållsarbetet på Älvsborgsbron.

Läs också