Direkt till innehåll

Busskörfält på Oscarsleden blir permanent

Nu står det klart att busskörfältet från Oscarsleden upp mot Älvsborgsbron blir permanent. Detta för att prioritera kollektivtrafiken.

När underhållsarbetet på Älvsborgsbron inleddes den 17 juni öppnades ett busskörfält från avfarten på Oscarsleden upp på Älvsborgsbron. Syftet med busskörfältet var att ge kollektivtrafiken en möjlighet att hålla sina tider.

Nu har beslut tagits om att göra busskörfältet permanent för att prioritera kollektivtrafikens framkomlighet. Förhoppningen är att trafikanterna på så sätt ska se kollektivtrafiken som ett attraktivt alternativ. Att man tjänar på att åka kollektivt istället för att åka bil.

I dagsläget är det tät busstrafik på den aktuella sträckan. Röd express går var 5:e minut och busslinjerna 241, 290, 291 går med 2-3 turer var per timme. Dessutom går den nya busslinjen 127 fyra turer per timme.

Läs också