Direkt till innehåll

Flera trafikstopp på Nils Ericsonsgatan

Den 22-24 juni stoppas all trafik på Nils Ericsonsgatan mot Hisingen flera gånger varje dag. Ha några minuter tillgodo!

Sedan den 15 juni pågår ledningsarbeten på Nils Ericsonsgatan mot Hisingen, som påverkar alla trafikslag på olika sätt.

Läs mer om detta i vår artikel ”Arbeten påverkar all trafik på Nils Ericsonsgatan”.

Flera stopp varje dag
Måndag till onsdag den 22-24 juni klockan 09:00-15:00 påverkas trafiken som mest då spontplankor ska lyftas in i Västlänkens arbetsområde. Av säkerhetsskäl måste biltrafiken på Nils Ericsonsgatan mot Hisingen stoppas flera gånger varje dag i max fem minuter åt gången. Samma sak gäller för kollektivtrafiken som går via hållplats Nordstan mot Hisingen.

För kollektivtrafiken kan det bli uppemot 15 stopp per dag och för bil- och gångtrafiken handlar det om ännu fler.

Lägg detta extra mycket på minnet om du har ett viktigt ärende på Hisingen. Ha några minuter tillgodo. Om du inte har Nordstan eller Hisingen som målpunkt så bör du om möjligt välja annan väg.

Cyklisterna påverkas inte av stoppen då cykeltrafiken sedan den 15 juni endast går på cykelbanan längs Nordstan.

Likadant igen
En likadan trafiklösning inträffar den 8-10 augusti – då är det nämligen dags att lyfta ut spontplankorna från arbetsområdet. Mer information kommer när det närmar sig.

Här är mer information om deletapp Centralen.

Läs också