Direkt till innehåll
Arkivbild.

Arkivbild.

Glöm inte: arbetet på Älvsborgsbron pågår

Tillbaka i trafiken efter semesterledighet? Tänk på att arbetet på Älvsborgsbron pågår till den 15 september.

Älvsborgsbron har funnits i snart 53 år och behöver rustas upp för att hålla även i fortsättningen. Sedan den 17 juni pågår därför ett omfattande underhållsarbete som kommer att pågå fram till den 15 september, för att sedan ta paus och återkomma på motsvarande sätt 2020 och 2021.

Arbetet innebär att två av sex körfält på Älvsborgsbron är avstängda dygnet runt.

Det betyder i sin tur att trafiken har endast två körfält i vardera riktning att köra på istället för tre.

Ökade restider
Trafikpåverkan är alltså stor och restiderna i rusningstrafik ökade också mycket riktigt i mitten/slutet av juni, innan arbetspendlingen så småningom ersattes av semestertrafik. Enligt de mätningar som då gjordes ökade restiderna under rusningstrafik generellt med 10-15 minuter på vissa stråk.

Restidsökningen gällde Söderleden och Västerleden, väg 155, Lundbyleden och E6. Restiden för ett specifikt fordon ökade självfallet om det körde genom flera stråk.

Du som behöver köra bil över Älvsborgsbron i rusningstrafik bör därför planera din resa och gärna välja alternativa färdsätt, om så är möjligt.

Busstrafiken prioriteras
För att få ned trafikmängderna över Älvsborgsbron prioriteras kollektivtrafiken på olika sätt. På fastlandssidan stängs påfarten från Högsboleden för biltrafik och hålls öppen endast för bussar och serviceresor-fordon, och detsamma gäller för Ivarsbergsmotet på Hisingssidan. Se kartor här nedan.

Karta över påfarten till Älvsborgsbron från Högsboleden (klicka för större bild):

Karta över påfarten till Älvsborgsbron från Ivarsbergsmotet (klicka för större bild):

Du som brukar använda påfarten från Högsboleden för att köra upp på bron får istället söka dig till Västerleden eller Oscarsleden, och du som brukar köra upp på bron från Ivarsbergsmotet får leta dig ut på väg 155.

Busstrafiken prioriteras ytterligare på fastlandssidan genom att bussarna har ett eget busskörfält från Oscarsleden upp mot Älvsborgsbron.

Gående och cyklister påverkas av underhållsarbetet genom att den västra gång- och cykelbanan på Älvsborgsbron är stängd. Istället är den östra gång- och cykelbanan dubbelriktad.

Klicka här för att få mer information från Trafikverket om underhållsarbetet på Älvsborgsbron.

Trångt vid Tynneredsmotet
En ytterligare faktor som just nu påverkar trafiken till och från Älvsborgsbron är att arbeten pågår på Västerleden vid Tynneredsmotet. Fram till den 18 augusti är ett av två körfält på Västerleden avstängda, vilket innebär att framkomligheten påverkas. Notera dock att även ramperna vid Tynneredsmotet kan användas vid passering av motet.

Från och med den 19 augusti är framkomligheten återigen normal förbi Tynneredsmotet.

Klicka här för att få mer information om arbetet vid Tynneredsmotet.

Läs också