Direkt till innehåll

Montering av vägräcke påverkar E6-trafik

Under helgen den 18-20 oktober utförs arbeten längs E6 vid Kallebäcksmotet nattetid, som påverkar trafiken på E6 i södergående riktning.

Västlänken ska montera vägräcken längs E6 söderut vid Kallebäcksmotet i höjd med bron vid Sankt Sigfridsgatan. Den berörda sträckan är på västra sidan av E6 och cirka 750 meter lång.

Detta innebär att trafiken på E6 i södergående riktning påverkas genom sänkt hastighet och att endast ett körfält är öppet.

Arbetena utförs den 18-20 oktober kvälls- och nattetid mellan klockan 22:00 och 05:00.

Läs också