Direkt till innehåll

Nu öppnar gångvägen på Kruthusgatan

På måndag morgon den 30 september öppnar den tidigare stängda delen av Kruthusgatans gång- och cykelväg – men endast för gående.

I mitten av augusti stängdes gång- och cykelvägen på Kruthusgatan, mellan Nils Ericsonsterminalen och Kruthusgatan 17, av säkerhetsskäl. Sedan dess har gång- och cykeltrafiken letts om via Gullbergsvassgatan och en tillfällig gång- och cykelbana över Västlänkens arbetsområde mellan Gullbergsvassgatan och Kruthusgatan.

Öppnar för gående
Nu har det dock blivit dags för öppning. Från och med måndag morgon den 30 september kan gående ta sig fram som vanligt på Kruthusgatan. För att skydda gående kommer delar av gångvägen att gå igenom containrar.

Cyklister leds om
Cyklister kommer fortsättningsvis att hänvisas till den nuvarande omledningsvägen via Gullbergsvassgatan, på grund av att utrymmet i containrarna är begränsat, se karta nedan.

Vid några tillfällen framöver kommer gångvägen på Kruthusgatan att vara avstängd. Detta beror på att Västlänken behöver utföra arbeten nära gångvägen. Under dessa avstängningar hänvisas gående till omledningsvägen via Gullbergsvassgatan.

Klicka för större karta:

karta_gc_kruthusgatan_SISTA_liten_fix.jpg

Läs också