Direkt till innehåll

Nya tider i kollektivtrafiken

Den 13 december byter Västtrafik till vintertidtabell. Samtidigt görs andra förändringar i kollektivtrafiken.

I samband med tidtabellskiftet den 13 december utförs flera förändringar i kollektivtrafiken. Som vi tidigare rapporterat flyttas flera linjer när hållplats Nordstan stängs mot Hisingen. Expressbussarna gul, blå och röd byter namn och fler linjer får ändrade körvägar.

Här kan du läsa mer om stängningen av hållplats Nordstan mot Hisingen.

Här kan du läsa mer om namnbytet av expressbussarna.

Vill du veta mer om tidtabellsskiftet? Besök Västtrafiks hemsida eller sök din resa i Västtrafiks reseplanerare.

Minska risken för trängsel
Med anledning av den pågående pandemin rekommenderas resenärer fortsatt att gå eller cykla om möjligt. Hur långt det är att gå till en hållplats en bit bort kan du se i Västtrafik To Go-appen där gång finns som resealternativ.

På Västtrafiks hemsida finns en ny tjänst där du, med hjälp av tre knappar, kan se och rapportera hur trångt det är ombord direkt i Reseplaneraren.

När andra resenärer söker i Reseplaneraren visas din och andra resenärers rapport.

Tjänsten är tänkt som en hjälp för dig och andra att ta ställning till om du ska stiga på eller vänta på en tur med mindre resenärer ombord.

Så här ser det ut när du söker tjänsten om trängsel ombord i Reseplaneraren på Västtrafiks hemsida. Se bilden nedan.

Rapporteringstjänsten trångt ombrod går att sökas direkt i Reseplaneraren på Västtrafiks hemsida.

Skriv ut din egen tidtabell
Sedan början av december finns det inte längre några tryckta tidtabeller men du kan ladda ner dem digitalt för utskrift på Västtrafiks hemsida.

Läs också