Direkt till innehåll

Nya vägar vid Eklandagatan-Södra Vägen

Genrebild

Genrebild

Inom kort byggs en ny gång- och cykelbana vid Eklandagatan-Södra Vägen. Under hösten sker ytterligare trafikförändringar i området.

Från och med slutet av augusti ändras framkomligheten successivt vid området Eklandagatan-Södra Vägen-Korsvägen. Närmast ska en ny gång- och cykelbana byggas mellan Eklandagatan och Södra Vägen och ett busskörfält anläggas från Korsvägen upp mot Eklandagatan.

Periodvis kommer bussar och övrig fordonstrafik att få samsas i ett och samma körfält på Södra Vägen söder om Korsvägen, något som sker växelvis i vardera riktning.

Räkna alltså med förändringar i framkomligheten i området under hösten, och håll utkik här på Trafiken.nu för mer exakt information om det som kommer att hända.

Orsaken till trafikförändringarna i området är framför allt ledningsarbeten i samband med byggnationen av Västlänkens deletapp Korsvägen.

Mer information om Västlänkens deletapp Korsvägen får du genom att klicka här.

Läs också