Direkt till innehåll

Trafiken på Älvsborgsbron återgår till normalläge

Måndagen den 16 september gäller återigen full framkomlighet på Älvsborgsbron – förutom för gående och cyklister. Helgen innan påverkas trafiken när årets arbete avslutas.

Efter att ha pågått sedan den 17 juni är det nu dags för årets underhållsarbeten på Älvsborgsbron att avslutas. Arbetet med att ta bort väghinder och utrustning inleds fredagen den 13 september klockan 20.00 och pågår sedan fram till natten mot måndagen den 16 september.

Från och med detta datum är det återigen full framkomlighet över bron – med undantag för gående och cyklister, som får vänta ytterligare cirka en månad innan bägge gång- och cykelbanorna är öppna (mer om det längre ned).

Påverkan under helgen
Under tiden som avetableringen sker den 13-15 september påverkas trafiken på bron, framförallt då endast ett körfält i vardera riktning kommer att vara öppet.

Du som behöver köra över bron på lördagen eller söndagen den 14-15 september bör därför räkna med något längre restid än normalt. Framförallt gäller detta dagtid klockan 12.00-16.00, då trafiken över bron är som intensivast. Som vanligt håller du bäst koll på det aktuella trafikläget via appen Trafiken.nu.

Samtliga körfält och påfarter öppnas
Från och med måndagen den 16 september råder alltså återigen full framkomlighet på bron, vilket innebär att samtliga tre körfält i vardera riktning är öppna.

Detta innebär också att de påfarter till Älvsborgsbron som varit stängda under sommaren öppnas på nytt. Därmed kan all trafik som vanligt köra upp på bron via påfarten från Högsboleden och från Ivarsbergsmotet.

Cykel- och gångbanan fortsatt stängd
Under sommaren har som bekant den västra gång- och cykelbanan varit stängd. Detta kommer att gälla som längst oktober månad ut, då full framkomlighet på bägge gång- och cykelbanorna kommer att gälla.

Orsaken till den fortsatta stängningen av den västra gång- och cykelbanan är att ytan måste användas för efterarbeten.

Fram till den 15 oktober kan övrig fordonstrafik på bron komma att påverkas. Periodvis kan ett körfält i vardera riktning behöva stängas vissa nätter och helger. Även här är orsaken de avslutande efterarbetena.

Läs också