Direkt till innehåll

Biltrafik i Brämaregården leds om periodvis

Från den 9 mars utförs arbeten på delar av Myntgatan och Hisingsgatan i Brämaregården, som innebär stängda körfält och ändrade körvägar för bussar.

Mellan den 9 mars och senhösten pågår arbeten med dagvattenlösningar på delar av Myntgatan och Hisingsgatan i Brämaregården, vilket påverkar alla trafikslag.

Klicka för större karta:

karta_bramaregarden_liten_fix.png

Arbetet sker etappvis söderifrån på Myntgatan, det vill säga kvarter för kvarter, medan Hisingsgatan åtgärdas i ett svep. Under vissa perioder kommer bilkörfälten på Myntgatan och Hisingsgatan att vara avstängda. Bilisterna hänvisas då till Herkulesgatan eller Lundbyleden med hjälp av skyltar.

När det gäller kollektivtrafiken dras busshållplatsen Madängsgatan på Myntgatan in under arbetsperioden. Istället hänvisas resenärer till antingen Vågmästaregatan eller Regnbågsgatan.

Gå in på Västtrafiks reseplanerare för mer information.

Gång- och cykelbanor kring arbetsområdet kommer delvis att vara avstängda. Följ lokal skyltning på plats.

Läs också