Direkt till innehåll

Bussförare oroliga för olyckor på NET

Problemen med obehörig trafik inne på Nils Ericsonterminalen fortsätter. Nu vädjar Västtrafik till trafikanter att sluta ta genvägen via bussplanen.

– Många kör medvetet tvärs över bussplanen medan andra helt enkelt inte förstår att de kör fel. Våra bussförare är dagligen tiden oroliga för att det ska ske en olycka eller incident på uppställningsplatsen, säger Tammo Oveissi, projektledare för trafikomläggningar på Västtrafik.

Måste köra runt
De flesta som rör sig i trafiken kring Nordstan, Centralen och Nils Ericsonsgatan har vid det här laget vant sig vid den stora förändring som genomfördes den 17 juni. För den som kommer körande på Nils Ericsonsgatan norrut från Åkareplatsen finns sedan dess bara två möjligheter: antingen fortsätta vidare rakt fram mot Götaälvbron eller svänga vänster in på Nordstans p-hus.

Vägen österut mot ”baksidan” av Centralstationen är däremot stängd, vilket innebär att den som exempelvis ska till Centralens korttidsparkering måste köra runt via Ullevimotet/Gullbergsmotet eller komma norrifrån via Götaälvbron alternativt via Götatunneln/Södra Sjöfarten.

Se karta nedan över vägarna som gäller sedan den 17 juni:

Bommar, vikkäppar och vakter
Vissa trafikanter tycks dock inte tagit till sig informationen om förändringarna och tar därför av olika skäl genvägen österut tvärs över bussplanen på Nils Ericsonterminalen.

Detta är förstås inte tillåtet och något som Västtrafik försökt förhindra på flera sätt. Dels med bommar – vilka dock visade sig kunna skada bussarna – dels med vikkäppar, som inte heller fungerade optimalt. Dessutom har man periodvis haft trafikledare på plats.

– Vi har nu återigen trafikledare vid infarten samtliga vardagar i rusningstrafik och de kommer att stå där så länge det behövs. Vi håller också på att ta fram en ny typ av vikkäppar plus att vi jobbar ihop med projekten i området för att få till en bättre skyltning.

Poliser på plats
Trafikanter som kör in på NET-området framöver – oavsett om det är avsiktligt eller omedvetet – riskerar också att drabbas av lagens lång arm.

– Polisen kommer att stå där och bevaka området vid vissa tidpunkter. Den som kör där det är förbjudet riskerar alltså att bötfällas av polisen, säger Tammo Oviessi vid Västtrafik, som dock betonar att det värsta med den obehöriga trafiken är risken för olyckor.

– Många av de som omedvetet kör in på bussplanen och inser var de hamnat får panik och försöker snabbt köra ut. Förutom att de då riskerar att krocka med en buss riskerar de också att köra på busspassagerare som går på övergångsställena. Vi vill därför verkligen vädja till alla fordonstrafikanter att förstå allvaret i att försöka ta genvägen via bussplanen.

Läs också