Direkt till innehåll

Dags för festival och sjungande parad

Den 3-11 augusti pågår Gothenburg Culture Festival och European Choir Games. Trafiken påverkas periodvis.

Den 6-11 augusti är det dags för Gothenburg Culture Festival, tidigare kallad Göteborgs Kulturkalas, som är en kulturvecka gratis för alla. Årets kulturfestival samarbetar även med European Choir Games, som är en körtävling som pågår 3-10 augusti och väntas locka körsångare från hela världen.

Under festivalveckan förvandlas flera parkeringsplatser i centrum till festivalplatser och det blir därför svårare för trafikanterna att ta sig fram runt festivalområdet. Vissa av parkeringsplatserna stängs redan dagarna före evenemanget, bland annat Kungstorget, Basargatan och Stora Teatern.

De olika festivalplatserna under kulturveckan är: Kungstorget, Trädgårdsföreningen, Bältesspännarparken och området runt Stora Teatern, Götaplatsen och Gustav Adolfs Torg.

Så påverkas trafiken i samband med festivalen:
1-14 augusti är Kungstorget avstängt för parkering.

1-14 augusti stängs Basargatan av för trafik och parkering.

5-12 augusti är Stora Teaterns parkeringsyta avstängd.

5-12 augusti är Götaplatsen avstängd för fordonstrafik. Götaplatsen har i år inga större konserter eller akter men bjuder på ett område fullt med aktiviteter.

7 augusti går European Choir Games parad från Vasaplatsen klockan 17:30 mot Kungstorget via Avenyn, vilket innebär trafikavstängningar längs paradsträckan klockan 16:30-18:30. Gående och cyklister kan komma att påverkas då delar av paraden går längs gångbanan på Avenyn och kollektivtrafiken får en annan sträckning.

Paradväg: Vasaplatsen – Vasagatan – Kungsportsavenyn – Aron Jonassons gångväg – Bazarbron – Kungstorget.

Besök västtrafiks hemsida för att se hur din resa påverkas.

Den 9 augusti är det dags för Turbantåget som organiseras av Göteborgs Interreligiösa råd och center. Turbantåget avgår från Götaplatsen klockan 14.40 och fortsätter på Avenyns gångbana fram till Bältesspännarparken, där aktiviteter som knytning av turbaner, hijabis och sjalar tar vid. Det är främst gångtrafikanter och korsande trafik vid Avenyn och Nya Allén som påverkas av evenemanget.

Se nedan hur du tar dig fram under Gothenburg Culture Festival och kulturveckans parader.

karta_kulturkalas19_liten_epi_fix.jpg

Den 10 augusti gästas Gothenburg Culture Festival av Hammarkullekarnevalen som går från Götaplatsen till Stora Nygatan. All kollektiv- och biltrafik stängs av längs karnevalsträckan klockan 15.30-19.00, vilket innebär att inga bilister kan köra genom stan via Parkgatan, Nya Allén, Engelbrektsgatan och Berzeliigatan under dessa tider. Välj alternativa vägar enligt karta.

Tänk också på att du som gående eller cyklist inte kan korsa karnevalståget utan får ta en omväg.

Karnevalsväg: Götaplatsen – Kungsportsavenyn – Kungsportsplatsen.

(Notera att Hammarkullekarnevalen har fått tillstånd att paradera längs hela Avenyn efter det att kartan ovan publicerades. I kartan ovan anges att Hammarkullekarnevalen går via Kristinelundsgatan, Chalmersgatan och Vasagatan, vilket alltså inte stämmer.) 

Läs mer om Gothenburg Culture Festival här.

Läs också