Direkt till innehåll

Del av Gullbergs Strandgata fortsatt stängd

Bil- och kollektivtrafiken på Gullbergs Strandgata mellan Vikingsgatan och Lilla Bommen får välja andra vägar ytterligare ett tag till.

På grund av byggprojektena i området har Gullbergs Strandgata i höjd med Götaälvbron varit stängd för bil- och kollektivtrafik sedan i maj. Tidigare har beskedet varit att gatan skulle öppna i november, men nu meddelas att den kommer att hållas fortsatt stängd – preliminärt fram till årsskiftet.

Andra vägar
Detta innebär att trafiken mellan Vikingsgatan och Lilla Bommen får fortsätta att ta andra vägar.

Motorfordon som ska in i Gullbergsstrandsområdet kan bland annat välja den nya Stadstjänarebron och fordon som ska ut från området kan företrädesvis köra via Stationsmotet.

Även för kollektivtrafiken från Gullbergsstrand är det Stationsmotet som gäller.

Bananbron till Lilla Bommen
Motorfordon som ska till och från Lilla Bommen kan köra via bron mellan Södra och Norra Sjöfarten (den så kallade Bananbron).

Gående och cyklister kommer liksom tidigare fram där Gullbergs Strandgata är stängd för motorfordon, men får räkna med temporära ändringar av gång- och cykelbanan vid platsen.

Karta som visar var Gullbergs Strandgata är avstängd:

Läs också