Direkt till innehåll

Del av Marieholmsgatan stängs tillfälligt

Marieholmsgatan stängs för genomfartstrafik den 20-23 november på grund av rälsbyte. Läs mer här om var stängningen sker.

Stängningen beror på att det finns en järnvägsräls som korsar Marieholmsgatan vid en viss plats och som måste bytas ut.

Platsen för stängningen framgår av kartan nedan och sker från fredagen den 20 november klockan 18.00 till måndagen den 23 november klockan 05.00.

Notera att Marieholmsgatan i övrigt är öppen, det som gäller är att gatan stängs för genomfartstrafik vid den aktuella platsen.

Läs också