Direkt till innehåll

E20 Tollered-Ingared byggs om

Nu inleds arbetet med att förbättra E20 mellan Tollered och Ingared. Arbetet innebär stor påverkan på trafiken.

Den fyra kilometer långa sträckan av E20 mellan Tollered och Ingared – någon mil väster om Alingsås – är idag en så kallad fyrfältsväg med plankorsningar. Sträckan ska nu byggas om till motorväg där hastigheten blir 100 km/tim samtidigt som trafiksäkra, planskilda korsningar ska ersätta nämnda plankorsningar.

Karta som visar sträckan som ska byggas om:

Stor påverkan
Arbetet innebär att trafiken på sträckan påverkas på ett betydande sätt från och med natten till måndagen den 15 juni. Då minskas antalet körfält från fyra till två, vilket framförallt medför två saker:
– omkörningsförbud gäller;
– hastigheten sänks till 70 km/tim.

För dig som trafikant innebär detta minskad framkomlighet, men som alltid är det viktigt att köra försiktigt, hålla hastigheten och respektera de som arbetar på platsen.

Sprängningar stoppar trafiken
Inom kort inleds också sprängningsarbeten i anslutning till vägen. Sprängningar kommer att ske tre gånger om dagen mellan klockan 09.00 och 15.00. Vid varje sådant tillfälle stoppas trafiken på E20 i max 10 minuter.

Sprängningsarbetena kommer att pågå fram till årsskiftet, medan vägarbetet i sin helhet väntas pågå fram till augusti 2022.

Här kan du läsa mer om arbetet med E20 mellan Tollered och Ingared.

Läs också