Direkt till innehåll

Flytt av körfält i Allén

I början av midsommarveckan flyttas körfälten i Nya Allén/Norra Allégatan mot Järntorget till ett något sydligare läge.

Flytten av körfälten innebär ingen större trafikpåverkan, men kan vara bra att känna till för dig som brukar köra i Allén.

Klicka för större karta:

karta omlaggning allen_liten_fix.png

Även för cyklister och gångtrafikanter sker en del mindre förändringar i området, nämligen följande:

– en gång- och cykelbana byggs direkt söder om de flyttade körfälten, det vill säga i mitten av Allén;

– ett nytt övergångsställe byggs väster om arbetsområdet som ansluter den nya gång- och cykelbanan till den befintliga gång- och cykelbanan på den norra sidan av Norra Allégatan;

– ett nytt övergångställe byggs strax öster om arbetsområdet, vilket troligen sker i början av sommaren.

Orsaken till förändringarna är det pågående arbetet med Västlänken Station Haga, som du kan läsa mer om genom att klicka här.

Läs också