Direkt till innehåll

Fortsatta sprängningar vid Skansen Lejonet

Glöm inte att trafiken på Gullbergsvassgatan vid Skansen Lejonet stoppas vissa tider. Orsaken är sprängningar för Västlänkens bergtunnel.

Brukar du cykla eller gå via ”genvägen” förbi Skansen Lejonet mellan Svingeln och Gullbergsstrand?

Tänk då på att det kan förekomma sprängningar vid denna plats, med tillhörande korta trafikstopp.

1-2 gånger per dag
Sprängningarna inleddes i början maj, och sedan dess har det kunnat förekomma sprängningar 1-2 gånger varje vardag mellan klockan 09:45 och 10:15 samt mellan klockan 15:00 och 15:30.

Varje sprängstopp har varat i 10-15 minuter, och har inneburit att varken bilar, cyklar eller gående har fått passera förbi området.

Från och med i början av juli sker istället sprängningarna två gånger i veckan, och detta kommer att gälla i cirka ett år framåt.

Flaggvakter står i anslutning till vägarna som berörs, så det är ingen risk att du missar stoppen.

Tunnel genom Gullberget
Förutom att trafikstoppen påverkar cyklister och gående som brukar ta sig mellan Gullbergsvassgatan och Svingeln berörs även biltrafiken till Skansen Lejonet och till verksamheterna på gamla Gullbergsvassgatan. Dessutom berörs även de arbetsfordon som kör via Gullbergsbro över E6.

Orsaken till sprängningarna är det pågående arbetet med Västlänkens bergtunnel som ska gå genom Gullberget, alltså där Skansen Lejonet står.

Här ser du var sprängningarna sker:

Läs också