Direkt till innehåll

Kålleredsmotet byggs om

Från och med oktober börjar Kålleredsmotet byggas om. Arbetet väntas pågå i cirka ett år.

Ombyggnationen av Kålleredsmotet består dels av att en ny bro över E6 ska byggas, dels av att en ny cirkulationsplats efter den norrgående avfarten ska anläggas.

Dessutom ska gång- och cykelbanan på Ekenleden breddas.

Projektet inleds under oktober månad med förberedande arbeten och ökar sedan successivt i omfattning. Totalt väntas arbetet pågå i cirka ett år, preliminärt fram till oktober 2020.

När arbetet har startat i sin fulla omfattning påverkas trafiken på den aktuella sträckan av E6 genom att det blir smalare körfält dagtid samtidigt som all tung trafik hänvisas till höger körfält. Periodvis kommer trafiken nattetid att påverkas ytterligare. Mer information om detta kommer längre fram.

Läs också