Direkt till innehåll

Körfält påverkas på Götaälvbron

Ett körfält i vardera riktning på Götaälvbron stängs en kort sträcka i höjd med Götaleden. Orsaken är arbeten med Hisingsbron.

Från och med torsdagen den 5 december sker pålningsarbeten för Hisingsbron på fastlandssidan, mellan Götaleden och Nils Ericsonsgatan, som påverkar trafiken på Götaälvbron.

Då händer följande:

– Ett körfält på Götaälvbron i riktning mot Hisingen och ett körfält på bron i riktning mot fastlandet stängs en kort sträcka. Exakt var respektive körfält stängs framgår i viss mån av bilden ovan och av kartan nedan. Vid dessa platser kommer alltså endast ett körfält att vara öppet i vardera riktning.

– Gång- och cykelbanan vid den position där nämnda fordonskörfält stängs flyttas ut i respektive ”stängt” körfält. Detta innebär i sig ingen större påverkan för framkomligheten, men du som cyklar i nedförsbacken från Hisingssidan bör vara beredd på ”chikanen” som väntar i backen.

Orsaken till dessa förändringar är att pålningsarbeten ska utföras för Hisingsbron i marken nedanför Götaälvbron. Mer specifikt är pålningsarbetena avsedda för den kollektivtrafikramp som här byggs för Hisingsbron.

Ovan nämnda lösning med körfälten på Götaälvbron kommer att gälla tills bron rivs, vilket väntas ske under 2022.

Karta med cirkel som visar var körfälten på Götaälvbron stängs:

 

Läs också